Inventarierea patrimoniului

Cuprins referat Cum descarc?

1. Notiuni introductive 3
2. Inventarierea generala a patrimoniului 3
2.1 Declansarea operatiei de inventariere 5
2.2 Pregatirea inventarierii 5
2.3 Efectuarea inventarierii propriu-zise 7
2.4 Efectuarea regularizarii plusurilor si minusurilor din gestiune 9
3. Bibliografie 11


Extras din referat Cum descarc?

1. Notiuni introductive
Potrivit Legii 82/1991, republicata in iulie 2008, ministerele, organe ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, institutii publice autonome si institutiile publice subordonate, au obligatia sa intocmcesc situatii financiare trimestriale si anuale, care, conform normelor nationala se compun din bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor, anexe la situatiile financiare si contul de executie bugetara.
Situatiile financiare reprezinta documentele oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli. Situatiile financiare trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei financiare pentru respectivul exercitiu financiar.
Pe baza situatiilor financiare primite de la institutiile publice, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice, care se prezinta Guvernului o data cu contul general de executie a bugetului de stat.
Pentru intocmirea situatiilor financiare ale institutiilor publice, trebuie parcurse mai multe etape:
- inventarierea generala a patrimoniului;
- intocmirea balantei de verificare sintetice;
- intocmirea situatiilor financiare.
2. Inventarierea generala a patrimoniului
Inventarierea patrimoniului institutiilor publice se efectueaza pe baza Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul 2861/2009.
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.
Entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii:
a. la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
b. ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
c. ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
d. cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
e. ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
In situatiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii. Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite. Toate elementele de natura activelor trebuie sa fie date in raspundere gestionara sau in folosinta, dupa caz, salariatilor ori administratorilor entitatii.
Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei entitati. Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. 
Bunurile aflate in administrarea institutiilor publice se inventariaza anual, cu exceptia cladirilor, constructiilor speciale si a celorlalte bunuri aflate in gestiunea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, care se inventariaza o data la 3 ani.
Inventarierea generala a patrimoniului presupune parcurgerea mai multor etape:
1. Declansarea operatiei de inventariere;
2. Pregatirea inventarierii;
3. Efectuarea inventarierii propriu-zise;
4. Efectuarea regularizarii plusurilor si minusurilor de inventariere.


Fisiere in arhiva (1):

  • Inventarierea patrimoniului.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

- Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991privind legea contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!