Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică

Extras din referat

Atribuirea contractelor de achiziție publică reprezintă procesul prin care autoritățile publice selectează și contractează furnizorii de bunuri sau servicii pentru nevoile lor. Acest proces trebuie să fie transparent și să respecte principiile de concurență, egalitate de tratament și non-discriminare, pentru a asigura utilizarea eficientă și economică a fondurilor publice.
Pentru a îndeplini aceste obiective, autoritățile publice folosesc instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică, care sunt reglementate de legislația europeană și națională în domeniu.
Acordurile-cadru sunt atribuite de către autoritatea contractantă prin aplicarea diferitelor proceduri, cum ar fi:
- licitația deschisă,
- licitația restrânsă,
- negocierea competitivă, 
- dialogul competitiv, 
- parteneriatul pentru inovare, 
- negocierea fără publicare prealabilă,
- concursul de soluții,
- procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice,
- procedura simplificată. 
Durata acestor acorduri nu poate depăși 4 ani, cu excepția cazurilor justificate temeinic de autoritatea contractantă.
În timpul procedurii de atribuire a acordului-cadru, autoritatea contractantă decide prin documentele achiziției dacă acesta se va încheia cu un singur operator economic sau cu mai mulți operatori economici. Autoritatea contractantă trebuie să stabilească operatorul economic sau operatorii economici care vor face parte din acordul-cadru respectiv prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție, criteriului de atribuire și factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziției.
Contractele care decurg din acordul-cadru pot fi încheiate doar între autoritatea contractantă sau autoritățile contractante menționate în anunțul de participare și operatorul economic sau operatorii economici care fac parte din acordul respectiv.
Modificările semnificative ale termenilor și condițiilor stabilite inițial în acordul-cadru nu sunt permise în clauzele unui contract atribuit în executarea acestuia. În cazul în care acordul-cadru este atribuit unui singur operator economic, acesta trebuie să specifice obligațiile principale ale operatorului economic, precum și prețurile unitare din oferta acestuia, care vor fi folosite pentru a determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior.
Autoritatea contractantă trebuie să respecte condițiile tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru atunci când atribuie contracte de achiziție publică subsecvente. Înainte de a atribui un astfel de contract, autoritatea contractantă poate solicita operatorului economic să completeze oferta, prin consultare scrisă. În cazul în care acordul-cadru este atribuit mai multor operatori economici, acesta poate fi executat într-unul dintre modurile următoare:
a) În cazul în care acordul-cadru conține toți termenii și condițiile necesare pentru executarea lucrărilor, prestarea serviciilor și furnizarea produselor, se stabilește operatorul economic care va efectua aceste activități, reluarea competiției nu este necesară conform termenilor și condițiilor din acordul-cadru.
b) În cazul în care acordul-cadru nu conține toți termenii și condițiile necesare pentru executarea lucrărilor, prestarea serviciilor și furnizarea produselor, atunci reluarea competiției între operatorii economici care fac parte din acordul-cadru este necesară.
c) Este posibil să existe o combinație a celor două situații menționate mai sus, adică să fie necesară reluarea competiției pentru anumite activități, iar pentru altele nu, în funcție de documentația de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, numai dacă această opțiune este prevăzută în termenii și condițiile acordului-cadru. 
Dacă în documentația de atribuire a unui acord-cadru, autoritatea contractantă a specificat criterii obiective pentru a determina ce operator economic va fi responsabil pentru execuția lucrărilor, prestarea serviciilor sau furnizarea produselor care sunt incluse în acordul-cadru, atunci se aplică dispozițiile lit. A).


Fisiere in arhiva (1):

  • Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica.docx

Imagini din acest referat

Bibliografie

Aurelia Botica și alții, Ghidul achizițiilor publice pentru autoritățile contractante, Editura IDIS „Viitorul”, Chișinău, 2017
Mircea Valentin Cârlan, Procedura achizițiilor publice cu referire specială la cele finanțate din fonduri europene, Editura Wolters Kluwer, București, 2013
Dan Cimpoeru, Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, Editura C.H. BECK, București, 2017
Oliviu Puie, Contenciosul special în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii, Editura Universul Juridic, București, 2018
Monica Amalia Rațiu, Dreptul achizițiilor publice, vol. I, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2018
Dumitru-Daniel Șerban, Achizițiile publice. Teoria și practica jurisdicției administrative, Editura Hamangiu, București, 2012
Dumitru-Daniel Șerban, Jurisprudență comentată în materia achizițiilor publice, vol. II, București, Editura Wolters Kluwer, 2010
www.ccr.ro
www.juridice.ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!