Gestionarea resurselor umane

Extras din referat

Abstract: Rolul resurselor umane este fundamental pentru functionarea eficienta a oricarei organizatii. Alaturi de celelalte categorii de resurse necesare pentru implementarea oricarui proiect sau desfasurarea oricaror activitati atat in domeniul public cat si in domeniul privat, resursele umane reprezinta o componenta fara de care nu se poate atinge tinta previzionata, cu respectarea principiilor de baza al managementului.
Cuvinte cheie: resurse umane, management, unitate, personal
Keywords: human resources, management, unit, staffing
Expresia "resurse umane " s-a raspindit rapid (pornind din SUA) la inceputul anilor '80. Ea a inlocuit in mare masura expresia "functia de personal " dupa cel de-al doilea razboi mondial, in care importanta se dovedise utilizarea termenului functie, semnificand trecerea la un domeniu distinct, cu un rol esential in viata intreprinderii. Personalul si problemele specifice gestiunii sale dobandeau astfel statutul de functie a intreprinderii, alaturi de functiile comerciala, financiara, tehnica. Functia de personal poate fi definita ca gestiune a resurselor umane de care unitatea are nevoie. 
Activitatea de gestionare a resurselor umane este in primul rand atributul managementului entitatii, precumsi a responsabilului cu resursele umane, fiind o activitate procedurata distinct in cadrul institutie. De activitatea de gestionare a resurselor umane depind toate celelalte activitati din cadrul institutiei, datorita rolului pe care aceasta activitate il are in cadrul derularii corecte si la timp a tuturor proces.
Gestiunea previzionala a personalului, ca activitate de analiza si previziune a cererii si ofertei de forta de munca la nivelul categoriilor de personal, a unui serviciu sau a intregii organizatii, este un ansamblu de activitati care faciliteaza obtinerea resurselor umane necesare pentru a indeplini obiectivele stabilite prin plan. 
Metodele practice de gestiune previzionala sunt putin numeroase si neomogene. Ele vizeaza reglarea unor probleme de dimensiuni si de naturi diferite, precum si pentru perioade variabile. Astfel, gestiunea poate sa vizeze intreg personalul unei intreprinderi (si chiar al unui grup de intreprinderi) sau doar al unei unitati, in alte cazuri, obiectivul ei il poate constitui una sau mai multe familii profesionale, esentiale in activitatea intreprinderii, de exemplu: comisionari, specialisti in marketing, contabili etc, pentru a evita penuria sau excesul in categoriile respective. 
In fine, putem sa gestionam anumite categorii de personal care au o importanta deosebita pentru bunul mers al activitatii in organizatie. Mai trebuie sa mentionam ca gestiunea previzionala a personalului, indiferent de categoriile avute in edere la un moment dat, trebuie sa tina cont de numerosii factori care influenteaza resursele sau nevoile de personal ale organizatiei.
Gestiunea resurselor umane are in vedere dezvoltarea si mentinerea in unitate a personalului de calitate, adica a unor persoane cu un inalt nivel de calificare si de competenta. Gestiunea resurselor umane are in vedere obtinerea unor performante in domeniul calitatii, fixand in acest sens standarde de performanta, care trebuie identificate si acceptate de toti membrii organizatiei. Aceasta calitate poate fi dezvoltata prin procese de selectie, recrutare, formare si apreciere a performantelor, dar si cu ajutorul unor practici particulare.
Toti managerii sunt responsabili de gestionarea eficienta a resurselor de care dispun, rolul directorilor in gestionarea si evolutia personalului fiind la fel de important ca si acela al managerului "specialist " in resurse umane. Managementul resurselor umane se refera -asemenea tuturor activitatilor de management la politici si la proceduri. Acestea au rolul de a sustine activitatea managementului ierarhic, mai ales a celor din esalonul superior, prin consiliere, elaborare de politici si proceduri de resurse umane, precum si prin monitorizarea punerii lor in practica. Rolul acestor manageri este de gestionare a personalului conform politicilor si procedurilor institutiei din care fac parte, cu precadere in ceea ce priveste alocarea, tratamentul corect, performanta, comportamentul si dezvoltarea. Sunt responsabili de stabilirea obiectivelor si evaluarea realizarii de catre personal a obiectivelor respective, precum si de luarea de masuri necesare optimizarii performantei. 
In evolutia functiei de personal a managementului organizatiei sunt cunoscute patru etape care corespund diferitelor filosofii, respectiv diferitelor politici: faza primara, faza psiho-sociala, faza contractelor, faza de integrare manageriala si faza antreprenoriala.


Fisiere in arhiva (1):

  • Gestionarea resurselor umane.docx

Imagini din acest referat

Bibliografie

1. Aurel Manolescu -  "Managementul Resurselor Umane" -  Editura Economica, 2001
2. Robert Mathis -  "Managementul Resurselor Umane" -  Editura Economica, 1997
3. Stefan Stanciu-"Managementul Resurselor Umane"- Bucuresti -  2001
4. Viorel Lefter , Alecxandrina Deaconu, Aurel Manolescu-  "Managementul Resurselor Umane" - Editura Pro Universitaria, 2012
5. https://dexonline.ro
6. Stefan Pruna - ,,Psiholigie organizationala", editia a II a, Ed. Prouniversitaria, Bucuresti, 2011


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!