Consiliul local

Extras din referat Cum descarc?

1. Consideratii generale.
Consiliul local este o autoritate a administratiei publice locale, aleasa in vederea solutionarii problemelor de interes local ale comunei, orasului sau municipiului. In temeiul art. 5 al Legii nr. 215/2001 se bucura de un statut autonom, in sensul ca delibereaza asupra intereselor specifice ale colectivitatii locale si hotaraste cu privire la modul de realizare a acestora, fara vreun amestec din partea autoritatilor administratiei publice de stat sau autoritatilor administratiei publice judetene. 
Calitatea primarului de organ executiv a primarului deriva atat din faptul ca el este cel care raspunde de ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, cat si din faptul ca el pune in practica dispozitiile privitoare la realizarea in colectivitatile umane de baza a legii si a celorlalte acte normative.
2. Alegerea, componenta si constituirea consiliilor locale.
Potrivit prevederilor constitutionale, consiliile locale sunt constituite in comune si orase, ca autoritati ale administratiei publice locale, ele reprezentand expresia realizarii practice a principiului autonomiei locale. Rolul lor este acela de rezolvare a intereselor legitime ale cetatenilor si a unitatii administrativ-teritoriale.
Concomitent cu realizarea treburilor de interes local consiliile locale, ca autoritati administrative, au obligatia ca in unitatile administrativ-teritoriale in care sunt alese sa aplice si sa respecte legea, sa satisfaca interesele nationale.
3. Functionarea Consiliului local.
Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, ce poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa.
Consiliul local isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare, care au loc lunar, la convocarea primarului. Se poate intruni si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numarul consilierilor. Convocarea consiliului local se face in scris, prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale. Ea trebuie facuta cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inaintea sedintelor extraordinare. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau orasului, convocarea consiliului local se poate face de 
indata. In invitatia la sedinta se vor preciza ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii acesteia. Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau orasului prin mass-media ori prin alte mijloace de publicitate.
Sedintele consiliilor locale sunt publice si se desfasoara in limba romana, limba oficiala a statului. In consiliile locale in care consilierii apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o cincime din numarul total al consilierilor, sedintele de consiliu se pot desfasura si in limba lor materna. In aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea in limba romana. In toate cazurile, documentele sedintelor de consiliu se intocmesc in limba romana.


Fisiere in arhiva (1):

  • Consiliul local.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Bibliografie

Anton, Trailescu, Drept administrativ, Editia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008
Ghete, Georgeta; Dobrescu, Radu; Parlagi, Anton -  Managementul administratiei publice locale: consilierii locali, Bucuresti, Editura Economica, 1999
Iorgovan, Antonie, Tratat de drept administrativ, Editura All Beck, vol.I, ed. a-III-a, Bucuresti, 2000
Manda Corneliu, Drept administrativ: tratat elementar, Editia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007
Muntean, Mara - Atributiile Consiliului Local potrivit Legii administratiei publice, in Economie si administratie locala, septembrie 2006
Santai Ioan, Drept administrativ si stiinta administratiei, vol. I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007
V. I., Prisacaru, Tratat de drept administrativ, Editura ALL, Bucuresti, 1966
Vedinas, Verginia, Drept administrativ, Editura Lumina Lex Bucuresti, 2004
LEGISLATIE:
Constitutia Romaniei, revizuita, publicata in Monitorul Oficial, nr. 669, din 22 septembrie 2003
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial nr. 271, din 29 martie 2004
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata prin Legea nr. 286/2006


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!