Administratia publica locala - Reglementari privind functionarea serviciului-cultura-sport si turism

Extras din referat Cum descarc?

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit. Regulament de organizare si functionare reglementeaza: 
a) atributiile compartimentelor din aparatul de specialitate; 
b) relatiile functionale dintre compartimente, pe de o parte, si relatiile functionale cu alte autoritati, institutii, ministere etc., pe de alta parte; 
c) relatiile de conducere si coordonare a compartimentelor din aparatul de specialitate.
Structura aparatului de specialitate al Primarului si numarul de personal sunt stabilite in concordanta cu specificul institutiei, in limita mijloacelor financiare de care dispune si cu respectarea dispozitiilor legale.
Conform art. 115 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de management, incheiat in acest sens cu Primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau/si a serviciilor publice de interes local stabilite prin dispozitie a Primarului.
Functionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului se bucura de stabilitate in functie si se supun prevederilor Statutului functionarului public.
Conducatorii de directii, servicii, birouri din aparatul de specialitate vor colabora permanent in vederea indeplinirii, la timp si in mod corespunzator, a atributiilor ce le revin din legi, hotarari, dispozitii, precum si din alte acte normative.
Conducatorii de directii, servicii, birouri prezinta, periodic si ori de cate ori este nevoie, in sedintele Consiliului Local, rapoarte asupra activitatii acestora.
Odata cu prezentarea rapoartelor se vor evidentia masurile ce se propun a se lua in vederea imbunatatirii activitatii.
Directiile, serviciile, birourile si compartimentele functionale din cadrul aparatului de specialitate pot fi , infiintate, restructurate sau desfiintate prin hotararea Consiliului Local, in functie de necesitati si de specificul activitatii, in limita mijloacelor financiare de care dispune.
Directiile, serviciile, birourile si compartimentele functionale din aparatul de specialitate isi desfasoara activitatea pe teritoriul localitatii, potrivit competentelor stabilite prin prezentul regulament si prin actele normative ce reglementeaza activitatea din administratia publica locala.
Directorii, sefii de servicii si birouri, pe langa activitatea profesionala organizeaza, coordoneaza si controleaza realizarea sarcinilor de catre subordonatii din compartimentele respective in care sens indeplinesc urmatoarele atributii:
- primesc corespondenta repartizata de catre conducerea primariei si o transmit pe baza de semnatura personalului din subordine in vederea solutionarii, in termenul legal; - urmaresc respectarea termenelor legale si modul de rezolvare a corespondentei; - informeaza ori de cate ori este nevoie conducerea Primariei asupra activitatii desfasurate in cadrul compartimentului, precum si despre problemele din activitatea institutiilor si agentilor economici de interes local;
- participa la sedintele Consiliului Local;
- asigura rezolvarea problemelor curente;
- asigura cunoasterea si studierea de catre personalul din subordine a legislatiei in vigoare, utilizarea eficienta a timpului de lucru, cresterea aportului fiecarui functionar public sau salariat, la rezolvarea cu competenta si de calitate a tuturor atributiilor incredintate prin fisa postului, in raport de pregatirea profesionala, si cu cerintele si responsabilitatile postului ocupat; - urmaresc respectarea, precum si punerea in aplicare a dispozitiilor emise de Primar si a hotararilor adoptate de consiliu local; - asigura conditiile necesare rezolvarii in termen a cererilor, sesizarilor si scrisorilor primite de la cetateni ; - asigura elaborarea proiectelor de hotarari si dispozitii ; - elaboreaza rapoarte de specialitate in vederea adoptarii proiectelor de hotarari si dispozitii; - controleaza modul in care sunt aplicate hotararile de consiliul si dispozitiile emise de Primar, date in competenta de rezolvare a serviciilor din subordine; - intocmesc fisele postului pentru personalul din subordine; - intocmesc programele de activitate ale compartimentelor pe care le conduc si le prezinta spre aprobare sefului ierarhic superior ; - stabilesc masurile necesare in vederea indeplinirii in bune conditii a obiectivelor din programele de activitate; - coordoneaza si raspund de realizarea corespunzatoare a lucrarilor si finalizarea in termenele legale a actiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere; - asigura respectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine, luand masurile ce se impun;


Fisiere in arhiva (1):

  • Administratia publica locala - Reglementari privind functionarea serviciului-cultura-sport si turism.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* Prețul este fără TVA.

Hopa sus!