Administrația publică

Cuprins referat Cum descarc?

CAPITOLUL I Administratia publica locala 
1.1. Dispozitii generale 4
1.2. Consiliul local 4
1.3. Secretarul 8
1.4. Bunuri si lucruri 9
1.5. Administratia finantelor publice 9
1.6. Prefectul 9
CAPITOLUL II Compartimentele Primariei 
CAPITOLUL III Cariera functionarilor publici 10
3.1. Dispozitii generale 10
3.2. Recrutarea functionarilor publici 11
3.2.1. Dispozitii comune 11
3.2.2. Recrutarea inaltilor functionari publici 12
3.2.3. Recrutarea functtionarilor Publici de Agensia Nasionala a Functionarilor Publici 12
3.2.4.Recrutarea functionarilor publici de autoritati si institutii publice 13
3.2.5.Recrutarea functionarilor publice de Institutul National de Administratie 13
3.3. Perioada de stagiu 13
3.3.1.Organizarea perioadei de stagiu 13
3.3.2. Reguli specifice aplicabile functionarilor publici debutanti 14
3.4. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici. Promovarea si avansarea functionarilor publici in gradele de salarizare 15
3.4.1. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 15
3.4.2. Promovarea functionarilor publici 15
CAPITOLUL IV Aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila 16
4.1. Exercitarea atributiilor de stare civila 16
4.2. Inregistrarea actelor de stare civila 17
4.2.1. Registrele de stare civila 17
4.2.2. Inregistrarea actelor de stare civila 18
4.2.3 Inregistrea nasterii 18
4.2.4. Inregistrarea casatoriei 20
4.2.5. Inregistrea decesului 20
4.2.6. Inregistrarea actelor de stare civila ale cetatenilor romani incheiate in strainatate 21
4.3. Inregistrarea mentiunilor in registrul de stare civila 22
4.3.1. Inscrierea recunoasterii sau stabilirii filiatiei 22
4.3.2. Inscrierea adoptiei, a anularii sau a desfacerii adoptiei 23
4.3.3.Inscrierea divortului, anularii ori a incetarii casatoriei 23
4.3.4.Inscrierea schimbarii numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa 24
4.4. Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila 24
4.5. Atribuirea, inscrierea si gestionarea C.N.P. 25
4.6. Eliberarea certificatului de stare civila 25
4.7. Dispozitii finale si tranzitorii 26
Anexa1 .27
Anexa2 28
Anexa3 29
Anexele 4 si 5 .30
Anexele 6 si 7 .31
Anexa 8 ...32
Anexele 24, 25, 26, 27 34
Anexele 28 si 30 .35
Anexele 32, 33, 34 ..36
Anexele 35 si 41 .37
Bibliografie 38


Extras din referat Cum descarc?

CAPITOLUL I ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALE
DISPOZITII GENERALE
Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor locale, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes public.
Autonomia locala priveste organizarea si functionarea administrtiei publice locale si reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a rezolva si de a gestiona, in nume propriu si sub responsabilitatea lor, o parte importanta a treburilor publice, in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta. Prin colectivitate locala se intelege totalitatea cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala (comunele, orasele si judetele).
Delimitarea comunelor, oraselor si judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai in temeiul legii si cu consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrative-teritoriale respective, prin referendum care se organizeaza potrivit legii.
Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de lege.
In fiecare judet se alege un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice, care coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judeteam alege, din rindul mebrilor sai, pe presedinte, pe vicepresedinti si delegatia permanenta.
In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice din comune, orase si judete elaboreaza si aproba bugetele de venituri si cheltuiei si au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, in conditiile legii.
CONSILIILE LOCALE
Consiliile comunelor si ale oraselor sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.
Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordinul prefectului in functie de populatia comunei sau a orasului, raportata de Comisia Nationala pentru Statistica cum urmeaza:
Numarul locuitorilor comunelor sau ai orasului Numarul consilierilor
Pana la 3.000 11
Intre 3.001 si 5.000 13
Intre 5.001 si 7.000 15
Intre 7.001 si 10.000 17
Intre 10.001 si 20.000 19
Intre 20.001 si 50.000 21
Intre 50.001 si 100.000 23
Intre 100.001 si 200.000 25
Intre 200.001 si 400.000 31
Peste 400.000 35
Consiliul local al comunei Ivesti din judetul Galati este cumpus dintr-un numar de 17 consilieri.
Calitate de consilier este incompatibila cu:
functia de prefect si de subprefect;
calitatea de functionar in aparatul propriu al consiliilor comunale, orasenesti si judetene respective si al prefecturilor, precum si de conducator al regiei autonome de interes local sau judetean si al serviciului public de specialitate al consiliului local sau judetean;
functia de primar;
calitatea de deputat, senator, consilier al Presedintelui Romaniei sau membru al Guvernului;
Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor in sedinta de constituire se face de prefect. La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau. La sedinta va fi convocat si primarul, chiar daca procedura de validare a acestuia nu a fost finalizata. Sedinta este legal constituita, daca participa cel putin 2/3 din numarul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va tine, de drept, peste 3 zile, in aceleasi conditii. Daca nici la a doua convocare sedinta nu se poate constitui legal se va proceda la o noua convocare, peste alte 3 zile. La noua convocare, sedinta va fi legal constituita, daca se asigura prezenta majoritatii consilierilor alesi. Im situatia in care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, datorita absentei fara motive temeinice a consilierilor, prefectul va declara vacante locurile consilierilor alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti cu supleantii de pe listele respective, si se vor organiza alegeri de completare, in termen de 30 zile, in conditiile Legii privind alegerile locale. Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza, la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.
Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
Mandatul de consilier inceteaza inainte de termen, in caz de deces; demisie; incompabilitate; schimbare a domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala; lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului; imposibilitate de a fi exercitat de o perioada mai mare de 6 luni, in cazul in care s-a constatat, prin hotararea judecatoreasca ramasa definitiva, dupua validarea mandatelor, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin alta incalcare a Legii privind alegerile locale; in caz de condamnare prin hotarare judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privativa de libertate; in caz de punere sub interdictie pentru debilitate sau alienare mintala ori in cazul pierderii drepturilor electorale. Incetare mandatului de consilier se constata prin hotararea consiliului local. In caz de demise, consilierul poate reveni asupra acesteia, pana la adoptarea hotararii.
Atributiile consiliului local:
aproba statutul comunei sau al orasului si regulamentul de functionare a consiliului
alege, din randul consilierilor pe viceprimar sau, dupa caz, pe viceprimari
aproba studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a tertoriului
aproba, la propunere primarului, organigrama, numarul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestuia
aproba bugetul local, formarea, administrarea si executarea acestuia, aproba virarile de credite si modul de utilizare a rezevei bugetare; aproba imprumuturile si contul de incheiere a exercitiului bugetar
stabileste impozite si taxe locale precum si taxe speciale pe timp limitat, in conditiile legii
administreaza domeniul public si privat al comunei ori al orasului
infiinteaza institutii si agenti economici de inetres local, hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de inters local, precum si asupra participarii, cu capital sau cu bunuri, la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, in conditiile legii
numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, pe conducatorii agentilor economici si ai institutiilot publice de interes local
urmareste, controleaza si analizeaza activitatea agentilor economici si a institutiilor publice, care se afla sub autoritatea sa
instituie norme specifice pentru institutiile publice si agentii economici de interes local, care se afla sub autoritatea sa
organizeaza servicii publice de gospodarie comunala, transport local, retele edilitare
aproba, in conditiile legii, planurile de organizare si de dezvoltare urbanistica a localitatilor de componenta unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de amenajare a teritoriului si masurile necesare realizarii acestora
asigura, in cadrul componentelor sale, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor de invatamant, sanitare, de cultura, de tineret si sport, potrivit legii
ia masuri pentru creare conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor si asigura desfasurarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement
constribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala
infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de bine facere de interes local
organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si asigura buna functionare a acestora
hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau judetene pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public
hotaraste stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire cu localitati din strainatate
sprijina activitatea cultelor religioase, in coditiile legii


Fisiere in arhiva (1):

  • Administratia publica.docx

Imagini din acest referat Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea nr 69/1991 -  Legea administratiei publice locale
2. Hotararea nr. 1.209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
3. Legea nr 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificari si completari ulterioare
4. HOTARARE nr. 64 din 26 ianuarie 2011 a dispozitiilor in materie de stare civila
5. www.comunaivestiprimar.ro


Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 5 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!